מחקר: "מדן ועד אילת"

בשנת 1949, אחרי כמה חודשים בהם עסק בהדרכת עולים, הסתובב יוסף גור אריה בין שבטי צופים במרחב תל אביב ובמרכז הארץ. יוסף, בוגר פעיל בהסתדרות הצפים העבריים בישראל [כשמה של התנועה באותם ימים. נ.א], היה עדיין נלהב ממחנה בו השתתף, במסגרתו דובר רבות על תפקידה המרכזי של התנועה בקליטת ילדי העולים ובני הנוער אשר צמאים להדרכה, שתסייע להם להתחבר לבני הארץ הוותיקים.

מחקר "שיחות על הגשמה"

מועצת תנועות הנוער הינה ארגון וולונטרי לתנועות הנוער בישראל. המועצה מהווה שולחן משותף ומקום מפגש לראשי התנועות מכל גווני הקשת הפוליטית, העוסקים בבעיות אקטואליות בנושאי חינוך, מעורבות הנוער בתהליכים חברתיים ובפעילות ציבורית, וכן בבעיות השעה של החברה הישראלית. כל זאת מתוך זיקה לתנועה הציונית ולמגילת העצמאות. כמו כן מהווה המועצה גוף מתאם בין התנועות השונות […]

מחקר "המסע אל ההגשמה החדשה"

מועצת תנועות הנוער הינה ארגון וולונטרי לתנועות הנוער בישראל. המועצה מהווה שולחן משותף ומקום מפגש לראשי התנועות על כל גווני הקשת הפוליטית, העוסקים בבעיות אקטואליות בנושאי חינוך, מעורבות הנוער בתהליכים חברתיים ובפעילות ציבורית, וכן בבעיות השעה של החברה הישראלית. כל זאת מתוך זיקה לתנועה הציונית ולמגילת העצמאות. כמו כן מהווה המועצה גוף מתאם בין התנועות […]

מחקר "חינוך מאפשר"

מועצת תנועות הנוער הינה ארגון משותף לתנועות הנוער בישראל. המועצה מהווה מקום מפגש לראשיהתנועות מכל גווני הקשת הפוליטית, העוסקים בבעיות אקטואליות, בנושאי חינוך, במעורבות הנוערבתהליכים חברתיים, בפעילות ציבורית ובבעיות השעה של החברה הישראלית. כל זאת מתוך זיקהלתנועה הציונית ולמגילת העצמאות. כמו כן מהווה המועצה גוף מתאם בין התנועות השונות בפרויקטיםמשותפים ומול משרדי ממשלה, בתיאום טיולים […]

מחקר "הזדמנות למנהיגות"

מועצת תנועות הנוער הינה ארגון משותף לתנועות הנוער בישראל. המועצה מהווה מקום מפגשלראשי התנועות מכל גווני הקשת הפוליטית, העוסקים בבעיות אקטואליות, בנושאי חינוך,במעורבות הנוער בתהליכים חברתיים, בפעילות ציבורית ובבעיות השעה של החברה הישראלית.כל זאת מתוך זיקה לתנועה הציונית ולמגילת העצמאות. כמו כן מהווה המועצה גוף מתאם ביןהתנועות השונות בפרויקטים משותפים ומול משרדי ממשלה, בתיאום טיולים […]

מחקר "עין משוטטים"

מועצת תנועות הנוער הינה ארגון משותף לתנועות הנוער בישראל. המועצה מהווה מקום מפגשלראשי התנועות מכל גווני הקשת הפוליטית, העוסקים בבעיות אקטואליות, בנושאי חינוך, במעורבותהנוער בתהליכים חברתיים, בפעילות ציבורית ובבעיות השעה של החברה הישראלית. כל זאת מתוךזיקה לתנועה הציונית ולמגילת העצמאות. כמו כן מהווה המועצה גוף מתאם בין התנועות השונותבפרויקטים משותפים ומול משרדי ממשלה, בתיאום טיולים […]

מחקר "קשר כפול מהתנועה לכיתה"

מועצת תנועות הנוער הינה ארגון וולונטרי לתנועות הנוער בישראל. המועצהמהווה שולחן משותף ומקום מפגש לראשי התנועות מכל גווני הקשתהפוליטית, העוסקים בבעיות אקטואליות בנושאי חינוך, מעורבות הנוערבתהליכים חברתיים ובפעילות ציבורית, וכן בבעיות השעה של החברההישראלית. כל זאת מתוך זיקה לתנועה הציונית ולמגילת העצמאות. כמו כןמהווה המועצה גוף מתאם בין התנועות השונות בפרויקטים משותפים ומולמשרדי ממשלה, בתיאום […]

מחקר "אזרחים חללים"

המוסד לביטוח לאומי אחראי על הטיפול בנפגעי פעולות האיבה ובמשפחותחללי פעולות האיבה.עובדי המוסד לביטוח לאומי מלווים את הנפגעים ואת משפחות החללים,מסייעים בתהליך השיקום ואמונים על הנצחת החללים.בין פעולות ההנצחה: מדי שנה מתקיים טקס ממלכתי ביום הזיכרון באנדרטה המרכזית בהר הרצל בירושלים. מדי שנה, בערב יום הזיכרון, מתקיים אירוע שירים לזכרם בכנסת ישראל. חניכי תנועות הנוער […]