מחקר "שיחות על הגשמה"

מועצת תנועות הנוער הינה ארגון וולונטרי לתנועות הנוער בישראל. המועצה
מהווה שולחן משותף ומקום מפגש לראשי התנועות מכל גווני הקשת
הפוליטית, העוסקים בבעיות אקטואליות בנושאי חינוך, מעורבות הנוער
בתהליכים חברתיים ובפעילות ציבורית, וכן בבעיות השעה של החברה
הישראלית. כל זאת מתוך זיקה לתנועה הציונית ולמגילת העצמאות. כמו כן
מהווה המועצה גוף מתאם בין התנועות השונות בפרויקטים משותפים ומול
משרדי ממשלה, בתיאום טיולים ארציים, מחנות קיץ, בטיחות, בריאות וביטחון.
בשיחות בספר, עם מזכ"לים ופעילים, בעבר ובהווה, מכל תנועות הנוער,
מוצגות התפיסות התנועתיות על מהות ההגשמה. יעדי הגשמה הם המצפן
של כל תנועה, ואצל רבים מחבריה הם מצביעים על כיוון ודרך בשנות
התבגרותם בתנועה ובבגרותם. אחרי שנים של שינויים מהותיים בתפיסות
ההגשמה התנועתיות פרוסים בין עמודי הספר הלבטים, התהליכים והתובנות
שהובילו לגיבוש יעדי הגשמה מתאימים לתקופתנו.

הצוות הדידקטי

מאמרים אחרונים

מחקר "שיחות על הגשמה"

מועצת תנועות הנוער הינה ארגון וולונטרי לתנועות הנוער בישראל. המועצה מהווה שולחן משותף ומקום מפגש לראשי התנועות מכל גווני הקשת הפוליטית, העוסקים בבעיות אקטואליות בנושאי

מחקר "המסע אל ההגשמה החדשה"

מועצת תנועות הנוער הינה ארגון וולונטרי לתנועות הנוער בישראל. המועצה מהווה שולחן משותף ומקום מפגש לראשי התנועות על כל גווני הקשת הפוליטית, העוסקים בבעיות אקטואליות

מחקר "חינוך מאפשר"

מועצת תנועות הנוער הינה ארגון משותף לתנועות הנוער בישראל. המועצה מהווה מקום מפגש לראשיהתנועות מכל גווני הקשת הפוליטית, העוסקים בבעיות אקטואליות, בנושאי חינוך, במעורבות הנוערבתהליכים