מחקר "חינוך מאפשר"

מועצת תנועות הנוער הינה ארגון משותף לתנועות הנוער בישראל. המועצה מהווה מקום מפגש לראשי
התנועות מכל גווני הקשת הפוליטית, העוסקים בבעיות אקטואליות, בנושאי חינוך, במעורבות הנוער
בתהליכים חברתיים, בפעילות ציבורית ובבעיות השעה של החברה הישראלית. כל זאת מתוך זיקה
לתנועה הציונית ולמגילת העצמאות. כמו כן מהווה המועצה גוף מתאם בין התנועות השונות בפרויקטים
משותפים ומול משרדי ממשלה, בתיאום טיולים ארציים, מחנות קיץ, בטיחות, בריאות ובטחון.
דרך החינוך בתנועות הנוער היא דרך ייחודית, שאין דומה לה במסגרות חינוכיות אחרות. במחקר זה
בחנו מהי הדרך החינוכית של תנועות הנוער, במטרה להבין את מאפייני החינוך ואת מהות המעשה
החינוכי. המחקר התמקד במחנות הקיץ בשל ההבנה כי עבור המשתתפים מהווים מפעלים אלה מפעלי
שיא, ובמסגרת ימי המחנה באים לידי ביטוי מאפייני תנועת הנוער בצורה מרוכזת ועוצמתית.
החינוך בתנועות הנוער מאופיין, בין היתר, ביצירת אפשרות בקרב בני הנוער לפיתוח של תחומי אחריות
אישית וחברתית, ערבות הדדית, יוזמה ומנהיגות. מאפייני החינוך הכוללים גמישות, בחירה והתנסות,
וכן מאפיינים של זהות ושייכות, הופכים את התנועות לעולם בו מוכשרים בני הנוער לתפקודם בחיים
כבוגרים, כפרטים המשתייכים לחברה וכאזרחים פעילים ומעורבים.

הצוות הדידקטי

מאמרים אחרונים

מחקר "שיחות על הגשמה"

מועצת תנועות הנוער הינה ארגון וולונטרי לתנועות הנוער בישראל. המועצה מהווה שולחן משותף ומקום מפגש לראשי התנועות מכל גווני הקשת הפוליטית, העוסקים בבעיות אקטואליות בנושאי

מחקר "המסע אל ההגשמה החדשה"

מועצת תנועות הנוער הינה ארגון וולונטרי לתנועות הנוער בישראל. המועצה מהווה שולחן משותף ומקום מפגש לראשי התנועות על כל גווני הקשת הפוליטית, העוסקים בבעיות אקטואליות

מחקר "חינוך מאפשר"

מועצת תנועות הנוער הינה ארגון משותף לתנועות הנוער בישראל. המועצה מהווה מקום מפגש לראשיהתנועות מכל גווני הקשת הפוליטית, העוסקים בבעיות אקטואליות, בנושאי חינוך, במעורבות הנוערבתהליכים