מחקר "קשר כפול מהתנועה לכיתה"

מועצת תנועות הנוער הינה ארגון וולונטרי לתנועות הנוער בישראל. המועצה
מהווה שולחן משותף ומקום מפגש לראשי התנועות מכל גווני הקשת
הפוליטית, העוסקים בבעיות אקטואליות בנושאי חינוך, מעורבות הנוער
בתהליכים חברתיים ובפעילות ציבורית, וכן בבעיות השעה של החברה
הישראלית. כל זאת מתוך זיקה לתנועה הציונית ולמגילת העצמאות. כמו כן
מהווה המועצה גוף מתאם בין התנועות השונות בפרויקטים משותפים ומול
משרדי ממשלה, בתיאום טיולים ארציים, מחנות קיץ, בטיחות, בריאות וביטחון.
את המחקר המתואר בספר הניעה סקרנות. סקרנות להבין טוב יותר את
נקודות החיבור בין החינוך הפורמלי לפדגוגיה הבלתי-פורמלית שנמצאת
בלב העשייה החינוכית בתנועות הנוער. השאלות המניעות את המחקר עסקו
בהבנת החוויה של מורים ומורות אשר יש באמתחתם שנים של ניסיון חינוכי
תנועתי ובחרו להיכנס ולפעול בבתי הספר בתפקידי הוראה וניהול. מטרת
הספר להרחיב את ההבנה לגבי שאלות כגון כיצד המשתתפים תופסים את
ההבדלים המרכזיים בין העבודה החינוכית בתנועת הנוער ובבית הספר,
מערכות חינוך פורמליות ב 2020 .

הצוות הדידקטי

מאמרים אחרונים

מחקר "שיחות על הגשמה"

מועצת תנועות הנוער הינה ארגון וולונטרי לתנועות הנוער בישראל. המועצה מהווה שולחן משותף ומקום מפגש לראשי התנועות מכל גווני הקשת הפוליטית, העוסקים בבעיות אקטואליות בנושאי

מחקר "המסע אל ההגשמה החדשה"

מועצת תנועות הנוער הינה ארגון וולונטרי לתנועות הנוער בישראל. המועצה מהווה שולחן משותף ומקום מפגש לראשי התנועות על כל גווני הקשת הפוליטית, העוסקים בבעיות אקטואליות

מחקר "חינוך מאפשר"

מועצת תנועות הנוער הינה ארגון משותף לתנועות הנוער בישראל. המועצה מהווה מקום מפגש לראשיהתנועות מכל גווני הקשת הפוליטית, העוסקים בבעיות אקטואליות, בנושאי חינוך, במעורבות הנוערבתהליכים