מחקר "אזרחים חללים"

המוסד לביטוח לאומי אחראי על הטיפול בנפגעי פעולות האיבה ובמשפחות
חללי פעולות האיבה.
עובדי המוסד לביטוח לאומי מלווים את הנפגעים ואת משפחות החללים,
מסייעים בתהליך השיקום ואמונים על הנצחת החללים.
בין פעולות ההנצחה:

  • מדי שנה מתקיים טקס ממלכתי ביום הזיכרון באנדרטה המרכזית בהר הרצל בירושלים.
  • מדי שנה, בערב יום הזיכרון, מתקיים אירוע שירים לזכרם בכנסת ישראל.
  • חניכי תנועות הנוער מניחים דגלי ישראל על קברי החללים לקראת יום הזיכרון.
  • מופעל אתר אינטרנט להנצחת חללי פעולות האיבה, il.gov.btl.laad.
  • פורסמו ספרי ’יזכור‘ הכוללים את קורות חייהם של החללים.

הצוות הדידקטי

 

office@didacti.co.il

 

03-7369426

 

מאמרים אחרונים

מחקר: "מדן ועד אילת"

בשנת 1949, אחרי כמה חודשים בהם עסק בהדרכת עולים, הסתובב יוסף גור אריה בין שבטי צופים במרחב תל אביב ובמרכז הארץ. יוסף, בוגר פעיל בהסתדרות הצפים העבריים בישראל [כשמה של התנועה באותם ימים. נ.א], היה עדיין נלהב ממחנה בו השתתף, במסגרתו דובר רבות על תפקידה המרכזי של התנועה בקליטת ילדי העולים ובני הנוער אשר צמאים להדרכה, שתסייע להם להתחבר לבני הארץ הוותיקים.

מחקר "שיחות על הגשמה"

מועצת תנועות הנוער הינה ארגון וולונטרי לתנועות הנוער בישראל. המועצה מהווה שולחן משותף ומקום מפגש לראשי התנועות מכל גווני הקשת הפוליטית, העוסקים בבעיות אקטואליות בנושאי

מחקר "המסע אל ההגשמה החדשה"

מועצת תנועות הנוער הינה ארגון וולונטרי לתנועות הנוער בישראל. המועצה מהווה שולחן משותף ומקום מפגש לראשי התנועות על כל גווני הקשת הפוליטית, העוסקים בבעיות אקטואליות