מחקר "אזרחים חללים"

המוסד לביטוח לאומי אחראי על הטיפול בנפגעי פעולות האיבה ובמשפחות
חללי פעולות האיבה.
עובדי המוסד לביטוח לאומי מלווים את הנפגעים ואת משפחות החללים,
מסייעים בתהליך השיקום ואמונים על הנצחת החללים.
בין פעולות ההנצחה:

  • מדי שנה מתקיים טקס ממלכתי ביום הזיכרון באנדרטה המרכזית בהר הרצל בירושלים.
  • מדי שנה, בערב יום הזיכרון, מתקיים אירוע שירים לזכרם בכנסת ישראל.
  • חניכי תנועות הנוער מניחים דגלי ישראל על קברי החללים לקראת יום הזיכרון.
  • מופעל אתר אינטרנט להנצחת חללי פעולות האיבה, il.gov.btl.laad.
  • פורסמו ספרי ’יזכור‘ הכוללים את קורות חייהם של החללים.

הצוות הדידקטי

מאמרים אחרונים

מחקר "שיחות על הגשמה"

מועצת תנועות הנוער הינה ארגון וולונטרי לתנועות הנוער בישראל. המועצה מהווה שולחן משותף ומקום מפגש לראשי התנועות מכל גווני הקשת הפוליטית, העוסקים בבעיות אקטואליות בנושאי

מחקר "המסע אל ההגשמה החדשה"

מועצת תנועות הנוער הינה ארגון וולונטרי לתנועות הנוער בישראל. המועצה מהווה שולחן משותף ומקום מפגש לראשי התנועות על כל גווני הקשת הפוליטית, העוסקים בבעיות אקטואליות

מחקר "חינוך מאפשר"

מועצת תנועות הנוער הינה ארגון משותף לתנועות הנוער בישראל. המועצה מהווה מקום מפגש לראשיהתנועות מכל גווני הקשת הפוליטית, העוסקים בבעיות אקטואליות, בנושאי חינוך, במעורבות הנוערבתהליכים