מחקרים

כללי

מחקר "שיחות על הגשמה"

מועצת תנועות הנוער הינה ארגון וולונטרי לתנועות הנוער בישראל. המועצה מהווה שולחן משותף ומקום מפגש לראשי התנועות מכל גווני הקשת הפוליטית, העוסקים בבעיות אקטואליות בנושאי

לקריאה נוספת >>>
כללי

מחקר "המסע אל ההגשמה החדשה"

מועצת תנועות הנוער הינה ארגון וולונטרי לתנועות הנוער בישראל. המועצה מהווה שולחן משותף ומקום מפגש לראשי התנועות על כל גווני הקשת הפוליטית, העוסקים בבעיות אקטואליות

לקריאה נוספת >>>
כללי

מחקר "חינוך מאפשר"

מועצת תנועות הנוער הינה ארגון משותף לתנועות הנוער בישראל. המועצה מהווה מקום מפגש לראשיהתנועות מכל גווני הקשת הפוליטית, העוסקים בבעיות אקטואליות, בנושאי חינוך, במעורבות הנוערבתהליכים

לקריאה נוספת >>>
כללי

מחקר "הזדמנות למנהיגות"

מועצת תנועות הנוער הינה ארגון משותף לתנועות הנוער בישראל. המועצה מהווה מקום מפגשלראשי התנועות מכל גווני הקשת הפוליטית, העוסקים בבעיות אקטואליות, בנושאי חינוך,במעורבות הנוער בתהליכים

לקריאה נוספת >>>
כללי

מחקר "עין משוטטים"

מועצת תנועות הנוער הינה ארגון משותף לתנועות הנוער בישראל. המועצה מהווה מקום מפגשלראשי התנועות מכל גווני הקשת הפוליטית, העוסקים בבעיות אקטואליות, בנושאי חינוך, במעורבותהנוער בתהליכים

לקריאה נוספת >>>
כללי

מחקר "קשר כפול מהתנועה לכיתה"

מועצת תנועות הנוער הינה ארגון וולונטרי לתנועות הנוער בישראל. המועצהמהווה שולחן משותף ומקום מפגש לראשי התנועות מכל גווני הקשתהפוליטית, העוסקים בבעיות אקטואליות בנושאי חינוך, מעורבות

לקריאה נוספת >>>
כללי

מחקר "אזרחים חללים"

המוסד לביטוח לאומי אחראי על הטיפול בנפגעי פעולות האיבה ובמשפחותחללי פעולות האיבה.עובדי המוסד לביטוח לאומי מלווים את הנפגעים ואת משפחות החללים,מסייעים בתהליך השיקום ואמונים על

לקריאה נוספת >>>